Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuwsoverzicht

Op deze pagina vindt u alle nieuwsberichten van Tecona

Opslagtank inspecties, ook deze kennis hebben wij in huis.

De PGS 29 “Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks” is in 2016 volledig herzien. Deze herziene versie geeft richtlijnen voor de gehele levens cyclus van een opslagtank. Het betreft hierbij de nieuwbouw, ingebruik name, gebruiksfase en uitgebruik name.

De PGS 29 “Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks” is in 2016 volledig herzien. Deze herziene versie geeft richtlijnen voor de gehele levens cyclus van een opslagtank. Het betreft hierbij de nieuwbouw, ingebruikname, gebruiksfase en uitgebruikname. De meest recente versie van de PGS 29 is de 1.1 versie van december 2016.

In de 1.1 versie van de PGS 29 is naast de in de 1.0 versie genoemde term NL-CBIT ook de term “Onafhankelijke Deskundige Instantie” geïntroduceerd. Deze Instantie heeft conform de PGS dezelfde taken en bevoegdheden als de NL-CBIT, met als verschil dat er geen accreditatie vereist is.

Tecona heeft de specialisten in dienst welke conform PGS 29 vereist zijn, waardoor we als Onafhankelijke Deskundige Instantie kunnen optreden.

De dienstverlening die Tecona voor Opslagtanks kan leveren bestaat uit:

  • Ontwerpbeoordeling Nieuwbouw
  • Ontwerpbeoordeling Reparaties/ Wijzigingen
  • Nieuwbouw inspecties
  • Keuring voor ingebruikneming
  • Herkeur; zowel Time-Based als Risk-Based
  • Intrede keuring
  • Beoordelen en Inspecteren van Grote Reconstructies
  • Beoordeling aanvraag Jaargrensoverschrijding 

Meer over dit onderwerp kunt u lezen via: https://www.tecona.eu/nl/technical-quality-assurance-inspections/tank-opslag/

Hier kunt u ook lezen wat wij aan opleidingen op dit gebied kunnen verzorgen.

Terug naar overzicht