Kwaliteitsmanagement in de lastechniek is van groot belang

Steeds meer bedrijven beseffen het nut van certificering en een goed werkend kwaliteitssysteem op basis van EN-ISO 3834. In de petrochemische en chemische industrie, de offshore en de infra-sector en voor opdrachtgevers bij de overheid moet vrijwel altijd aantoonbaar worden gewerkt volgens het kwaliteitssysteem EN-ISO 3834. Ook binnen EN 1090-1 geldt de eis dat u voldoet aan deze kwaliteitseisen.

Wat is EN-ISO 3834

Om tot een kwaliteitsborgingssysteem voor lassen te komen, is een speciaal normensysteem ontwikkeld. Deze serie is bekend als EN-ISO 3834. Het meest uitgebreide deel voor het certificeren van lastechnische werkzaamheden is EN-ISO 3834-2. Met deze norm is het mogelijk door middel van procedures, werkinstructies en controles te komen tot een systeem voor kwaliteitsborging.

De investering in EN-ISO 3834 is snel terugverdiend

Niet alleen op grond van de regelgeving, ook vanuit bedrijfseconomisch oogpunt is het verstandig te werken volgens een kwaliteitssysteem, gebaseerd op EN-ISO 3834. Past u de juiste processen en procedures toe en kunt u de kwaliteit van de werkzaamheden garanderen, dan beperkt u afkeur, herstel en reparatie. De extra kosten voor het opzetten en inrichten van een efficiënt kwaliteitssysteem met de bijbehorende certificeringen zijn in veel gevallen snel terugverdiend.

Bent u voorbereid op de toetsing door een certificeringsinstantie?

De specialisten van Tecona kunnen u adviseren en begeleiden bij het verkrijgen van de certificering op basis van de EN-ISO 3834-2 en het behalen van het EN-ISO 3834-certificaat.

Op basis van onze jarenlange ervaring in diverse sectoren helpen wij u bij het opstellen van een (modulair) handboek, ondersteunen u bij de implementatie en de kwalificatie van de lasmethoden (LMK/WPQR – LK/WPQ) en de gekwalificeerde lascoördinatie volgens EN-ISO 14731.

Onze mensen hebben de juiste kwalificaties en ervaring om namens de certificerende instanties als Auditor of Technical Expert op te treden. Wij ondersteunen u bij de uitvoering van interne audits en inspecties en bij de voorbereidingen op de toetsing door externe instanties.

Het certificeren van uw lasprocessen en uw lassers

Wilt u uw lasprocessen en uw lassers laten certificeren? Dan stellen wij de benodigde WPS’en op, plannen de benodigde diensten in, begeleiden de beproevingen en archiveren en beheren de behaalde kwalificaties.

Volgens de norm EN-ISO 9606-1 blijven de kwalificaties van uw lassers onbeperkt geldig als u kunt aantonen dat aan alle voorwaarden van EN-ISO 3834 wordt voldaan. Wij zorgen dat uw certificeringen en die van uw lassers tijdig worden verlengd.

De voordelen van EN-ISO 3834 voor uw bedrijf

  • Uw bedrijf en uw lassers beschikken over alle certificeringen en beheersen het lasproces van grondstof tot en met het eindproduct. Dat verschaft u een betere concurrentiepositie.
  • U garandeert uw afnemers een deugdelijk product. Uw klanten hoeven zelf niet alles opnieuw te controleren.
  • De certificeringen van de lasprocessen binnen uw bedrijf zorgen voor een betere opdrachtformulering en dragen daarmee bij aan het voorbereidings- en productieproces en een korte doorlooptijd van opdrachten.

Onze expertise tot uw dienst

Ons uitgangspunt is dat certificering maatwerk is en dat dit niet is af te dekken met standaard handboeken. Wij ondersteunen u graag met het optimaliseren van uw kwaliteitssysteem en de certificering voor de diverse normen.

We leggen u graag de mogelijkheden uit. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op
Tecona DNA