PED-regelgeving

Herziening Richtlijn drukapparatuur: wat is er voor u veranderd?

Voor het eerst in lange tijd is de Pressure Equipment Directive (PED) (97/23/EG), de Richtlijn drukapparatuur, herzien. De wijzigingen hebben gevolgen voor alle fabrikanten, importeurs en distributeurs van drukwerkapparatuur.

Wat houdt de PED-regelgeving in?

De Pressure Equipment Directive (PED) (97/23/EG) geldt sinds 2002 niet alleen voor nieuwe drukapparatuur met een maximaal toelaatbare druk van meer dan 0,5 bar(g), maar ook voor reparaties/modificaties aan bestaande installaties. De door de fabrikant aangebrachte CE-markering geeft aan dat de apparatuur voldoet aan alle geldende productrichtlijnen en dat wordt voldaan aan de geldende veiligheidsvoorschriften.

Waarom is de Europese richtlijn veranderd? Behalve dat de Europese richtlijn een nieuw nummer heeft gekregen (2014/68/EU) zijn er twee belangrijke praktische redenen voor de aanpassing van de PED:

1) De basis voor het bepalen van de stofgroep (1 of 2) in artikel 9 van de PED (Richtlijn 67/548/EEG) is met ingang van 1 juni 2015 vervangen door een nieuwe verordening. Hierin zijn de regels over de indeling, etikettering en verpakking (nr. 1272/2008) opgenomen.

2) Het 'New Legal Framework': dit is een initiatief van de Europese Unie om negen Europese richtlijnen in overeenstemming te brengen met het 'New Legal Framework' (NLF) uit 2008. Het NLF is bedoeld om de regels voor het op de markt brengen van onder andere drukapparatuur te stroomlijnen en te vereenvoudigen. Dit moet de fraude met certificeringen van drukwerkapparatuur tegengaan. De herziening van de regelgeving maakt het volgens de Europese Commissie voor bedrijven makkelijker om aan de wetgeving te voldoen.

De veranderingen in de regelgeving zijn geclassificeerd als een ‘afstemming’ op het New Legal Framework. Dit betekent dat er geen wijzigingen zijn in het toepassingsgebied van de PED en in de tabellen voor de conformiteitsbeoordeling.

Fundamentele wijziging in de PED-veiligheidsfilosofie

De essentiële veiligheidsvoorschriften zijn niet gewijzigd. Toch is de fundamentele veiligheidsfilosofie van de PED veranderd. Fabrikanten zijn namelijk verplicht om zowel de risico’s als de gevaren van drukapparatuur te analyseren. De bestaande goedkeuringen en de door de conformiteitsbeoordelingsinstanties verstrekte certificaten blijven volgens de richtlijn geldig.

Wat kan Tecona voor u betekenen?

U moet nagaan of uw kwaliteitssysteem, uw procedures en uw certificeringen voldoen aan de nieuwe PED-regelgeving voor drukapparatuur. Wij kunnen u daarbij ondersteunen. Onze specialisten zijn volledig op de hoogte van de regelgeving en kunnen u adviseren over wijzigingen die voor u relevant zijn. Ook kunnen wij u ondersteunen bij het opstellen van handboeken, procedures en werkinstructies en het verankeren daarvan in uw kwaliteitssysteem. U kunt onze specialisten ook inzetten als externe deskundigen bij in- en externe audits. Zij worden ook door certificerende instanties als Auditors en Technical Experts ingezet.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de gevolgen van de gewijzigde PED-regelgeving voor uw organisatie en de aanpassing van uw kwaliteitssysteem? Of wilt u zich voorbereiden op een audit van een certificerende instantie?

Neem contact met ons op. We leggen de mogelijkheden graag aan u uit.

Neem contact op
Tecona DNA