Ons DNA maximaliseert uw assets

U wilt uw assets optimaal benutten en maximaal laten bijdragen aan uw bedrijfsresultaat. Om dat te realiseren moeten de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van uw assets in lijn zijn met de eisen die u hieraan stelt. Rekening houdend met wet- en regelgeving en uw bedrijfsdoelstellingen is het belangrijk dat kosten, opbrengsten en risico’s in balans zijn. Maar hoe bereikt u dat? Wat is daarvoor nodig en welke acties moet u nemen?

Wat is Asset Management?

De ISO 55000-norm definieert Asset Management als de “gecoördineerde activiteit van een organisatie om waarde te realiseren uit activa”. Onze praktische vertaling daarvan is: hoe kunt u uw fysieke assets maximaal laten renderen; voor uw organisatie en voor uw stakeholders?

Het rendement van uw assets

U wilt uw bedrijfsdoelstellingen realiseren. Uw assets moeten gedurende hun levenscyclus het gewenste rendement opleveren en zo bijdragen aan uw bedrijfsresultaat.

Destijds gemaakte keuzes opnieuw tegen het licht houden

Asset Management is meer dan het plegen van onderhoud en Maintenance Management. Het vertaalt uw bedrijfsdoelstellingen in asset- en stakeholdergerelateerde beslissingen. Vereiste is wel dat u beschikt over de juiste data gebaseerd op goede informatie. Zo kunt u bijvoorbeeld de juiste afweging maken tussen niks doen, reparatie of vernieuwing. Maar ook de goede balans vinden tussen beschikbaarheid en betrouwbaarheid. Of inschatten welke risico’s uitval van een asset heeft op de bedrijfscontinuïteit en daarmee op het resultaat.

Dat betekent dat in het verleden gemaakte keuzes opnieuw tegen het licht moeten worden gehouden. Is uw werkwijze nog de meest optimale? Kloppen procedures nog? Welke verbeteringen zijn mogelijk? Is uitbesteden misschien een interessante optie?

Sturing op basis van risico’s en risicobeheersing

Wij hebben jarenlange ervaring op het gebied van Asset Management, waardevraagstukken, risico- en foutenanalyses en het implementeren van effectieve beheerssystemen. Wij weten als geen ander dat de wijze waarop het beheer plaatsvindt en het managementsysteem wordt ingericht per organisatie verschilt.

Dit is afhankelijk van de grootte van de organisatie, de hoeveelheid en complexiteit van de assets en de risicobereidheid. Bovendien raakt de ontwikkeling en implementatie van het Asset Managementsysteem aan vakgebieden als Operations, Finance & Control, HRM en QHSE. Belangrijk is om de processen en activiteiten goed op elkaar af te stemmen.

Vier stappen

De ISO 55000-norm biedt een goed raamwerk, maar gaat niet over de stapsgewijze inrichting van een Asset Managementsysteem binnen uw organisatie.

In onze aanpak kijken we naar vier belangrijke aspecten:

  • Rendement: in hoeverre leveren uw assets nu het gewenste rendement?
  • Vertaling: zijn uw doelstellingen op de juiste manier vertaald in technische en financiële besluiten, plannen en activiteiten? 
  • Cultuur: is binnen uw organisatie het juiste leiderschap beschikbaar en is de bedrijfscultuur voldoende gericht op het waarmaken van de doelstellingen en het creëren van meerwaarde? 
  • Reëel: kunt u met uw assets uw bedrijfsdoelstellingen realiseren? Hoe dan?

Maatwerk

Het opzetten en implementeren van een systeem voor het effectief beheren van assets is vrijwel altijd maatwerk. Onze adviseurs ondersteunen u bij het ontwikkelen en invullen van dit maatwerk. Dat doen wij uiteraard in nauwe samenwerking met u. Ook uw stakeholders betrekken wij bij dit traject.

Meer weten over Asset Management en onze aanpak?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Wij leggen u graag de mogelijkheden uit. 

Neem contact op