Steun het TECONA rally team en help hiermee ‘Koninklijke Kentalis’ en ‘Stichting Lezen en Schrijven’.

Het TECONA rally team gaat voor het goede doel ruim 2 weken rond de Baltische Zee rijden. Er wordt door 11 landen gereden en er mag geen gebruik gemaakt worden van GPS én snelwegen, een hele uitdaging dus!  In totaal zal er 8.500 kilometer afgelegd worden voor het goede doel. Bijkomende uitdaging; de auto is minimaal 20 jaar oud!

Door het TECONA rally team te steunen tijdens de Baltic Sea Rally, steunt u tevens de goede doelen ‘Koninklijke Kentalis’ en ‘Stichting Lezen en Schrijven’ en worden er nieuwe bomen geplant bij ‘De Parkschool Limbricht’ (speciaal basis- en voorgezetonderwijs) om onze planeet groen en gezond te houden!

De Baltic Sea Rally Circle heeft tussen 8 en 24 juni 2018 plaatsgevonden. Gelukkig zijn onze rallyrijders Jouke Dam en Paul Silkens veilig gefinished in Amsterdam op 24 juni. 
Bekijk de avonturen hieronder! Veel kijkplezier!


Koninklijke Kentalis

Koninklijke Kentalis is een landelijke organisatie voor mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of communicatief meervoudige beperking hebben. Kentalis vindt het belangrijk dat ook zij kunnen communiceren met anderen, worden begrepen en meedoen aan de samenleving. Daarom biedt Kentalis onderzoek, diagnostiek, zorg, onderwijs en onderwijsondersteuning.

Voor meer informatie, kijk op www.kentalis.nlStichting Lezen en Schrijven

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en rekenen. Dat heeft grote impact op hun persoonlijke leven. Als je niet goed kunt lezen en schrijven, vind je minder snel een baan, kun je minder gezond leven en heb je minder grip op je geldzaken. Taal maakt je dus sterker. Daarom zorgt Stichting Lezen & Schrijven ervoor dat zoveel mogelijk mensen in Nederland kunnen lezen, schrijven, rekenen en digitaal vaardig zijn. Door honderden organisaties te ondersteunen met scholing, onderzoek, (les)materiaal, advies en campagnes. Én door laaggeletterdheid onderwerp van gesprek te maken bij publiek en politiek. Want onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen. 

Meer informatie? Kijk op www.lezenenschrijven.nl

Binnen TECONA hechten wij veel waarde aan ‘communicatie’ in de breedste zin van het woord. Alles in het leven draait om communicatie en dit lijkt voor iedereen zo van zelfsprekend, maar het tegendeel is waar! Wanneer er zintuiglijke beperkingen zijn of wanneer taalvaardigheden een opstakel vromen, is aansluiting in onze maatschappij een uitdaging. Omdat iedereen zijn authentieke ‘ik’ moet kunnen zijn, heeft het TECONA team besloten zich, met de Baltic kilometers, in te zetten voor deze twee goede doelen. Het TECONA DNA zit ook in ons rally team.

Download de flyer

Hoe u dit initiatief kunt steunen? Dit zijn de diverse mogelijkheden!

 • Pakket ‘Polen’

  à € 50,00
 • Wat u hiervoor ontvangt:
 • naam en logo vermelding op TECONA rally auto
 • naam en logo vermelding op de TECONA rally site
 • Pakket ‘Duitsland’

  à € 75,00
 • Het pakket wordt uitgebreid met:
 • naam en logo vermelding op alle Facebook, LinkedIn en YouTube uitingen
 • Pakket ‘Finland’

  à € 100,00
 • Het pakket wordt uitgebreid met:
 • aanwezigheid ‘Storytelling Rally Borrel’, onder het genot van hapjes en drankjes in het   najaar 2018.
 • naam vermelding in aftiteling van de vlogs die het TECONA rally team publiceert
 • Pakket ‘Scandinavië’

  à € 200,00
 • Het pakket wordt uitgebreid met:
 • fotoboek Baltic Sea Rally 2018 van TECONA rally team + naam en logo vermelding in één van de vlogs die het TECONA rally team publiceert
 • Pakket ‘Baltische staten’

  à € 500,00
 • Het pakket wordt uitgebreid met:
 • naam en logo vermelding op TECONA rally auto op prominente plaats
 • vlog die TECONA rally team publiceert opgedragen aan naam e/o bedrijf
 • naam en logo vermelding in alle vlogs die het TECONA rally team publiceert
 • Pakket ‘Nederland-Plus’

 • U bepaalt zelf wat u wilt sponsoren (minimaal 10 kilometer) à € 2,50 per kilometer. Steun het Tecona rally team met uw ‘reis groet’ en deze groet wordt vermeld op een sticker die op de auto wordt geplakt!
Ja ik/wij met steunen de TECONA rally en sponsoren (> 10km) kilometers à € 2,50 per kilometer: totaalbedrag €
Tekst 'reisgroet':
(Aanmelden voor sponsoring o.b.v. bovenstaande pakketten kan t/m 30 mei 2018)
 • Pakket ‘Nederland’

 • U bepaalt zelf wat u wilt sponsoren. Voor € 2,50 per kilometer kunt u het Tecona rally team al steunen. 
Ja ik/wij met steunen de TECONA rally en sponsoren (> 10km) kilometers à € 2,50 per kilometer: totaalbedrag €
(Aanmelden voor sponsoring van dit pakket kan vanaf heden, maar is ook gedurende de gehele rally mogelijk!)

Door het TECONA rally team te steunen tijdens de Baltic Sea Rally, steunt u tevens de goede doelen ‘Koninklijke Kentalis’ en ‘Stichting Lezen en Schrijven’ in Nederland en worden er nieuwe bomen geplant om onze planeet groen en gezond te houden! Het TECONA DNA zit ook in ons rally team! Uw donatie(s) ontvangen wij graag via: TECONA B.V., bankrekening: NL17RABO0146650751 o.v.v. ‘Rally’ en het type sponsor pakket met vermelding van uw (bedrijfs)naam

Tecona Rally