ISO 55000

ISO 55000 is de internationale norm waarin de eisen voor het ontwikkelen, implementeren, onderhouden en verbeteren van Asset Managementsystemen zijn gespecificeerd.

De norm bestaat uit drie delen:

  • ISO 55000Asset Management
  • ISO 55001Asset Management – Management systems – Requirements;
  • ISO 55002Asset Management – Management systems – Guidelines for the application of ISO 55001.

ISO 55000 biedt een raamwerk. U moet dit zelf verder invullen. Daarin zijn de specifieke kenmerken van uw organisatie en de eisen die aan het beheer van uw assets worden gesteld, de leidraad.

Inzet ISO 55000 op strategisch en tactisch niveau

Voor Asset Management op strategisch en tactisch niveau kan de ISO 55000-norm een goed instrument zijn, maar u moet bij de invulling wel de juiste keuzes maken. Onze IAM-gecertificeerde medewerkers kunnen u hierbij ondersteunen.

In onze aanpak richten we ons met name op:

  • Het verbeteren van de prestaties van uw assets;
  • Het realiseren van uw bedrijfsdoelstellingen;
  • Duidelijk maken hoe elementen van Asset Management met elkaar zijn verbonden;
  • Het opzetten, onderhouden of verbeteren van uw Asset Managementsysteem en de processen die daarmee samenhangen.

Meer weten?

Neem contact met ons op. Wij leggen u graag de mogelijkheden uit die ISO 55000 biedt voor het beheer van de assets van uw organisatie.

Neem contact op