Opslagtank Inspecties

De PGS 29 “Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks” is in 2016 volledig herzien. Deze herziene versie geeft richtlijnen voor de gehele levens cyclus van een opslagtank. Het betreft hierbij de nieuwbouw, ingebruikname, gebruiksfase en uitgebruikname. De meest recente versie van de PGS 29 is de 1.1 versie van december 2016.

In de 1.1 versie van de PGS 29 is naast de in de 1.0 versie genoemde term NL-CBIT ook de term “Onafhankelijke Deskundige Instantie” geïntroduceerd. Deze Instantie heeft conform de PGS dezelfde taken en bevoegdheden als de NL-CBIT, met als verschil dat er geen accreditatie vereist is.

Tecona heeft de specialisten in dienst welke conform PGS 29 vereist zijn, waardoor we als Onafhankelijke Deskundige Instantie kunnen optreden.

De dienstverlening die Tecona voor Opslagtanks kan leveren bestaat uit:

  • Ontwerpbeoordeling Nieuwbouw
  • Ontwerpbeoordeling Reparaties/ Wijzigingen
  • Nieuwbouw inspecties
  • Keuring voor ingebruikneming
  • Herkeur; zowel Time-Based als Risk-Based
  • Intrede keuring
  • Beoordelen en Inspecteren van Grote Reconstructies
  • Beoordeling aanvraag Jaargrensoverschrijding

Naast het uitvoeren van de benodigde beoordelingen en inspecties kunnen de specialisten van Tecona jullie ook voorzien van het juiste advies bij opkomende vraagstukken of het verzorgen van specifieke trainingen.

Trainingen

Op dit moment kan Tecona diverse trainingen met betrekking tot opslagtanks verzorgen. Het betreft de PGS 29, EN14015 en de EN1090. Uiteraard behoren klant specifieke trainingen ook tot de mogelijkheden.

Omdat er vaak in opslagtanks ook verwarmingsspiralen aanwezig zijn, waarbij de PED van toepassing is, met de geharmoniseerde norm EN13445, is ook hiervoor een training mogelijk. Zowel voor de PED als de EN13445 is er een training voorhanden. Dit geldt tevens voor de training EN13480 voor het op een terminal aanwezige leidingwerk tussen de tanks.