Training ISO3834-2:2005

Steeds meer bedrijven worden voor, tijdens en na het uitvoeren van laswerkzaamheden geconfronteerd met hoge kwaliteitseisen. De ISO 3834 normen reeks omvat een kwaliteitsborgingsysteem voor smeltlassen.

Dit kwaliteitsborgingsysteem is aanvullend ten opzichte van kwaliteitssysteem volgens de ISO 9000-reeks, want in ISO 9000 staat enkel vermeld dat lassen een speciaal proces is.  Met speciaal wordt bedoeld dat de kwaliteit niet 100% gegarandeerd kan worden door te werken met goedgekeurde lasprocedures, aanvullend NDO en gekwalificeerd Lascoördinatie- en las/inspectie personeel enu de kwaliteit van de gelegde las alleen kunt toetsen d.m.v. destructief onderzoek en dat is nu juist niet de bedoeling.

De bedrijfscertificering  ISO 3834 wordt door opdrachtgevers in de defensie, offshore en petrochemie vrijwel altijd vereist. Bij het werken onder de EN 1090-2 norm of bijvoorbeeld de geharmoniseerde normen EN 13445 / EN 13480 onder de PED, moet u kunnen aan tonen dat u voldoet aan de kwaliteitseisen van de ISO 3834.

De ISO 3834; 2005 ‘Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen’ is daarvoor ontwikkeld en biedt een mogelijkheid om als bewijsvoering van de vereiste kwaliteit te kunnen dienen. Met de norm ISO 3834 is het mogelijk om door middel van procedures, werkinstructies en controles te komen tot een kwaliteitsborgingsysteem voor alle uit te voeren laswerkzaamheden. Recent zijn er wijzigingen geweest in de onderliggende normen zoals kalibratie, laskwalificaties, etc.

Wat komt er aan bod:
- Inzicht krijgen in de ISO 3834 normen
- In welke mate gelden deze eisen voor mijn organisatie? (praktijkvoorbeelden)
- Interpretatie van de diverse normelementen
- Hoe kan je deze technische eisen integreren in een kwaliteitsmanagementsysteem en/of een project?
- Casuïstiek & praktijkoefeningen en hoe verloopt het certificeringsproces.

Voor wie:
Voor Lascoördinatoren, (kwaliteits)managers, (las)inspecteurs en medewerkers die betrokken en/of verantwoordelijk zijn voor het voldoen aan lastechnische eisen binnen de productie en/of projecten.

Eisen voor deelname:
Er zijn geen specifieke eisen om deel te nemen aan deze training.

Na afloop van deze training:
Hebt u een goed inzicht in wat de norm ISO 3834 inhoudt en hoe u deze kunt vertalen naar uw eigen organisatie.

Data en locatie:
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen, voorkeur locatie en datum wordt deze training gepland. Stuur een e-mail met uw inschrijving en wij nemen snel contact met u op!

Locatie: Tecona Terheijden, Urmond (afwijken is mogelijk)
Voor een incompany training, stuurt u een e-mail naar trainingen@tecona.nl Wij vernemen graag uw wensen en de groepsomvang. 

Prijs:
€ 495,-- p.p. (excl. BTW en inclusief locatiekosten lunch)

Wilt u meer weten of uw medewerker(s) aanmelden voor één van de trainingen, stuur dan een e-mail naar trainingen@tecona.nl of bel met  +31 (0)88 090 35 00.

Terug naar overzicht