Onderhoudsconcept op Maat

Tecona, uw partner voor maatwerk in onderhoudsconcepten

Geen bedrijf is gelijk, ook al worden vrijwel dezelfde producten vervaardigd. Maatwerk verhoogt de betrouwbaarheid van het proces en verlaagt de kosten voor onderhoud en de gevolgkosten bij falen of storing.
Elke fabriek, proces, installatie en gebouw vraagt om zijn eigen onderhoudsprotocol om optimaal te kunnen functioneren. Per bedrijf en per onderliggend deelgebied wordt de strategie voor het onderhoud nader uitgewerkt in een onderhoudsconcept, waarbij we uiteraard gebruik maken van onze uitgebreide kennis en ervaring. Het onderhoudsconcept beschrijft de kritische installatieonderdelen en het onderhoud dat nodig is voor een optimale bedrijfsvoering van de installatie.
Om een goed inzicht in de storingskansen en de gevolgen daarvan te verkrijgen worden verschillende analysemethoden toegepast.

FMECA, FMEA en RCM

De faalkansen, faalvormen en effecten brengen we in kaart met analysemethoden zoals FMECA, FMEA en RCM. Zo ontstaat een storingsmatrix. Deze vullen we aan met waardebepalingen en kostencomponenten. Wat zijn de kosten bij uitval en wat is de besparing als uitval wordt voorkomen? Wat zijn de gevolgkosten en het productieverlies door falen? Dit leidt tot keuzes en alternatieven voor preventief of correctief onderhoud en tot optimalisatie.

Het onderhoudsconcept wordt verder uitgewerkt met in achtneming van wet- en regelgeving, voorschriften van leveranciers en onderhoudshistorie. Vanuit het onderhoudsconcept worden onderhoudsschema’s met preventieve taken, inspectievoorschriften, controlelijsten, kritische reservedelen e.a. opgesteld.
Dit alles resulteert in een praktisch pakket voor uw onderhoudsdienst, bestaande uit het onderhoudsbeheerssysteem, contractmanagement voor uw externe onderhoudsdienstverleners, een proactief storingsregistratiesysteem tot een effectief onderdelen beheerssysteem zodat cruciale onderdelen op voorraad worden gehouden. Dit systeem is de basis voor een duurzame bedrijfsvoering. Monitoring van de KPI’s en periodieke beoordeling en het evalueren van de resultaten draagt bij tot de beoogde optimalisatie.

FMECA : Failure Mode and Effect Critical Analysis
FMEA : Failure Mode and Effect Analysis
RCM : Reliability Centered Maintenance

Neem contact op
Tecona DNA