Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuwsoverzicht

Op deze pagina vindt u alle nieuwsberichten van Tecona

Waterstof; de brandstof van de toekomst?!

Waterstof wordt gezien als de groene brandstof en energiedrager om Nederland voor 2050 klimaat neutraal te maken. Politiek en industrie plannen grote investeringen om dit te realiseren. Waterstof kan als brandstof verbrand worden of via een brandstofcel weer naar elektriciteit omgezet worden. Tal van kansen voor TECONA in deze industrie.

Waterstof kan als energiedrager in gasvorm of vloeibaar opgeslagen worden en kan getransporteerd worden met een hoger rendement als opslag van stroom in accu's. Ook is transport van elektriciteit via het hoogspanningsnet mogelijk. ‘Groene’ waterstof wordt gemaakt door elektrolyse met groene stroom uit o.a. windmolens, zonnepanelen en water. Op dit moment zijn er veel experimenten gaande om met verschillende elektrode materialen en samenstellingen van elektrolyt de rendementen te verbeteren. Een rapport uit 2019, gemaakt in opdracht ven het Ministerie van Economisch Zaken en Klimaat (EZK), geeft een goed inzicht naar de ontwikkelingen in Nederland  en de kansen voor het bedrijfsleven. Klik hier om dit rapport te lezen.

Ontwikkelingen en grote afname van waterstof concentreren zich rond de (petro) chemie gebieden in Delfzijl, Rotterdam, Vlissingen, Geleen en IJmuiden. Project NortH2 van Gasunie, Groningen Seaports en Shell start eind 2020 met een haalbaarheidstudie en wil in 2027 vanuit de Eemshaven grootschalig de eerste groene waterstof leveren (start met 280 kton, groei tot naar 800 kton in 2040). De vraag in Nederland naar waterstof was in 2019 1450 kton en er wordt een groei verwacht naar 2500 kton in 2030.

Tal van kansen voor TECONA in de waterstofindustrie!
Deze liggen in de onderzoeken naar lokale energie/warmte toepassingen (skid bouw), het opzetten van rekenmodellen voor de economische haalbaarheid, gesubsidieerde onderzoeken t.b.v. stakeholders en het opstellen van aanpassingsprogramma’s binnen bestaande systemen voor waterstoftransport. TECONA levert, ook voor de toekomst, toegevoegde waarde!

Terug naar overzicht