Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuwsoverzicht

Op deze pagina vindt u alle nieuwsberichten van Tecona

TECONA op weg naar een duurzaam 2025!

Eerder dit jaar heeft TECONA de CO2 footprint 2019 afgerond met hierin adviezen met betrekking tot de CO2-reductie binnen de organisatie. Deze adviezen heeft TECONA omgezet in acties met de wens om een breder duurzaamheidbeleid te formuleren. TECONA maakt al lange tijd bewust duurzame keuzes en ondersteunt maatschappelijke doelen, maar heeft dit nog niet eerder vastgelegd. Daarom heeft TECONA hun MVO doelen beschreven in een ‘duurzaamheidbeleid’ en gestart met open discussies en implementaties… met klanten en collega’s!


Duurzaam TECONA
De doelen en acties in het TECONA beleidsdocument zijn gestructureerd rondom de Sustainable Development Goals (SDG) van de United Nations en de CO2-pretatieladder van het SKAO. Hiermee adopteert TECONA breed gedragen én herkenbare duurzaamheidstructuren.

De acties en doelen voor de komende jaren heeft TECONA verdeeld in drie aandachtsgebieden: reduceren van CO2 en energieverbruik, afvalscheiding en hergebruik én teruggeven aan maatschappij en arbeidsklimaat.

Reduceren van CO2 en energieverbruik
TECONA wil voldoen aan de meest recente doelstellingen van de Europese Unie; in 2030 55% reductie van de CO2-uitstoot en in 2050 klimaatneutraal. Uit de gemaakte footprint blijkt dat het grootste deel van de TECONA CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door de mobiliteit van de medewerkers. De acties voor de komende jaren betreffen dan ook voornamelijk het voorkomen van niet noodzakelijk reizen en wanneer er wel gereisd moet worden, dit op een zo slimme en schoon mogelijke manier te doen.

TECONA heeft zich als doel gesteld om de gemiddelde CO2-emissie, veroorzaakt door woon/werkverkeer, te reduceren met 20%; dus gemiddeld één dag per week per medewerker geen uitstoot!

Door bijvoorbeeld een dag thuiswerken, waarbij er niet wordt gereisd, of door te kiezen voor een CO2-neutrale manier van reizen, gaat TECONA dit doel realiseren. TECONA wil de mogelijkheden onderzoeken om op een  andere CO2-neutrale manier, (openbaar) vervoer of fiets, naar kantoor te komen. Wanneer er nieuwe bedrijfsauto’s aangeschaft dienen te worden, zijn deze elektrisch of hebben een CO2-emissie lager dan 145 g/km. Keuzes worden gemaakt op basis van publicaties op www.praktijkverbruik.nl.

Afvalscheiding en hergebruik
Op de eigen TECONA kantoren wordt afval gescheiden en worden er bekers van gerecycled materiaal gebruikt. Bij de inkoop van (verbruik)artikelen is duurzaamheid één van de belangrijkste criteria bij het doen van bestellingen. TECONA gaat onderzoek doen naar de mogelijkheden tot hergebruik van materialen en producten bij projecten voor hun opdrachtgevers.

Teruggeven aan maatschappij en arbeidsklimaat
TECONA ondersteunt lokale bedrijven door het inkopen van streekproducten bij (eindejaar)geschenken. Daarnaast ondersteunt TECONA acties van een school voor speciaal onderwijs, ‘De Parkschool’ in Limbricht. In het verleden door bijvoorbeeld het leveren van enthousiaste vrijwilligers en bomen. Tevens investeert TECONA in het opleiden van eigen personeel en staat kennisdelen met opdrachtgevers hoog op de agenda. Op deze wijze wordt de opgedane praktijkkennis beschikbaar voor partijen in de markt.

Toekomst
TECONA is trots dat zij deze MVO stap hebben gemaakt. De komende jaren zal de invulling van de SDG doelen een terugkerend onderdeel zijn binnen de dagelijkse werkzaamheden én bij het vaststellen van toekomstig beleid!

We houden u op de hoogte over de ontwikkelingen via deze website, onze social media kanalen en schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief, dan ontvangt u de ontwikkelingen automatisch in uw e-mailbox!


Terug naar overzicht