Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuwsoverzicht

Op deze pagina vindt u alle nieuwsberichten van Tecona

Betrokkenheid; bij én met elkaar.

Tijdens de interne personeelsmeeting van begin dit jaar, gaf Petra Franc, HRM verantwoordelijke bij TECONA, een presentatie over employee engagement en wat dit betekent voor de TECONA organisatie. Kernwaarden en betrokken zijn bij én met elkaar; hoe borg je dit wanneer het personeel verspreid werkt door het hele land. Petra vertelt hier meer over.

“’Employee Engagement’ is een woord dat iedereen kent, maar iedereen geeft daar zo zijn eigen invulling aan. Dat maakt betrokkenheid interessant, maar het is ook een enorme uitdaging. Zeker omdat onze medewerkers verspreid werken door het land voor onze opdrachtgevers. In feite hebben onze mensen te maken met twee werkgevers; één die de salarissen betaalt en één waar ze verantwoording aan moeten afleggen op de werkvloer. Dit is een enorme uitdaging!”

"Uit een belangrijk wereldwijd onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Gallup, blijkt dat medewerkers een lage betrokkenheid hebben bij hun werk. Slechts 15% van de werknemers voelt zich verbonden met het werk. Ik vind dat echt laag! Dit had ik niet verwacht, maar dat komt misschien ook omdat ik mij helemaal niet herken hierin. Als je dit weet en vindt dat de verbintenis met elkaar belangrijk is, moet je als bedrijf het één en ander optuigen en faciliteren wil je mensen langdurig aan je binden. Daarom zijn wij gestart met dit employee engagement traject. Volgens het sociaal contract van elke medewerker, leggen we wensen en verwachtingen vast en beheren we deze afspraken. Tijdens periodieke gesprekken bespreken wij de stand van zaken van de werkzaamheden op locatie bij onze opdrachtgever. We inventariseren of de praktijk aansluit bij de kennis en kunde van onze collega’s, evenals verwachtingen op het gebied van zelfontplooiing en opleiding.  Door continu te investeren in onze medewerkers,  investeren wij in ons ‘werkkapitaal’.”

"Daarnaast is faciliteren en interne communicatie zeer belangrijk als het gaat om engagement. Wanneer de voorzieningen er niet zijn om eenvoudig met elkaar in contact te treden of dat deze mogelijkheden in zijn geheel ontbreken, kun je ook niet verwachten dat mensen betrokken zijn bij én met elkaar.  Daarom besteden wij veel aandacht aan interne communicatie; wij hebben het platform Yammer waar iedereen op een eenvoudige manier berichten kan delen. Nieuwe collega’s vragen wij een persoonlijk verhaal te schrijven en zich op deze manier voor te stellen aan de collega’s in het veld. Ook organiseren wij allerlei personeelsbijeenkomsten, helaas vinden die door COVID-19 nu alleen maar online plaats. We hopen toch echt dat onze jaarlijkse barbecue dit jaar wel zal doorgaan. Elkaar persoonlijk ontmoeten, is toch echt wel van grote meerwaarde in plaats van elkaar alleen maar kennen van een beeldscherm. De basis van engagement binnen TECONA zijn vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen; alleen met deze kernwaardes kun je mensen binden, boeien en behouden en we streven ernaar om dit op elk gebied te bereiken.”

22 maart 2021

Terug naar overzicht