Asset Management, Technical Quality Assurance & Inspections en 

Project Services

Tecona is specialist in Asset Management, Technical Quality Assurance & Inspections en projectondersteuning. Wij zijn ervan overtuigd dat door kennis te delen nieuwe mogelijkheden ontstaan en prestaties zijn te verbeteren. Het resultaat is meer dan de som van de afzonderlijke delen.

Asset Management

U stelt hoge eisen aan uw productiefaciliteiten en technische installaties. U wilt de beste onderhoudsmethode en processen ontwikkelen om tegen de laagst mogelijke kosten de beste prestaties en de hoogste betrouwbaarheid te bereiken. Tecona helpt u het onderhoudsmanagement van uw assets, uw onderhoudsstrategie en uw Lifecycle Management om uw installaties, machines en gebouwen optimaal in stand te houden en daarmee hun economisch nut te optimaliseren.

Lees verder

Technical Quality Assurance & Inspections

Wij zijn sterk in het ontwikkelen en implementeren van systemen, methoden en processen om de kwaliteit te verbeteren, uitval en storingen te voorkomen en de onderhoudskosten drastisch te verlagen. We begeleiden en adviseren u bij de certificering van lasconstructies en lasprocedures volgens de geldende normen. Reliability- en veiligheidsmanagement, kwaliteitszorg, opstellen procedures, audits en certificering van hoogwaardige lasconstructies.

Lees verder

Projectondersteuning

Wij stellen technische specialisten beschikbaar voor het uitvoeren van opdrachten op het gebied van onderhoudstechnologie. Onze specialisten staan niet alleen, want gedurende het project worden onze mensen door intervisie begeleid en ondersteund. Daarmee wordt uw opdracht of project met de beste kwaliteitsgaranties uitgevoerd.

Lees verder

Meer weten?

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op.