Nieuwsoverzicht

Op deze pagina vindt u alle nieuwsberichten van Tecona

Nieuw: training ‘Monteren en verbouwen – regelgeving na de CE-markering’

Er is veel onduidelijkheid over het gebruik van CE-gemarkeerde constructies en constructie-onderdelen.  Conform de EN 1090-certificering moet elk constructief onderdeel worden geleverd met een CE-markering. Maar is hiermee aan alle verplichtingen voldaan? Niet dus.

Voor zowel het montagestadium als de gebruiksfase is er wet- en regelgeving van kracht. De onwetendheid hierover in de praktijk is groot, stellen Marco Peeters en Erwin de Waal van Tecona. De Europese EN 1090 en Eurocode stellen regels voor stalen onderdelen. Verbouwingen zijn extra belicht met een eigen norm: NEN 8700.

Montage en verbouw: welk kwaliteitsniveau is vereist?

Het plaatsen van een opslagtank, het vervangen van een trapbordes of het al dan niet afkeuren van verroeste onderdelen: de wetten schrijven de regels voor en de normen wijzen de weg. Maar welk kwaliteitsniveau is vereist? Wie is verantwoordelijk? Waartoe leiden termen als nieuwbouw of verbouw en wat wordt omschreven als een gebouw of een bouwwerk?

Erwin de Waal: 'De vragen en de onwetendheid die wij in de contacten met onze klanten en tijdens de vele bedrijfsbezoeken tegenkomen, is voor ons de hoofdreden om een training te organiseren over deze materie en de effecten van de wet- en regelgeving in de praktijk.'

In de training gaan Marco en Erwin vooral in op het samenspel van de drie normen die gelden binnen het gebied van montage en verbouw:

  • EN 1090-2
  • NEN 8700
  • Eurocode

Erwin: ‘Aan de hand van een concreet voorbeeld van een verbouwing gaan we met elkaar in gesprek over de knelpunten en de verplichtingen en brengen we keuzemomenten helder in beeld.’

Ook wordt aandacht besteed aan de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen die hoogstwaarschijnlijk met ingang van 2018 van kracht wordt.  ‘Op grond van deze wet word je als aannemer zelf verantwoordelijk voor  toezicht op en inspectie ter plaatse. Iets om terdege rekening mee te houden.’

Voor wie is de training? 

De training is gericht op leveranciers van staalconstructies en onderdelen, aannemers in de bouw en kwaliteitsmedewerkers van bedrijven. De training duurt 2 tot 3 uur. ‘De exacte datum en de locatie maken we nog bekend. Dat doen we onder meer via onze nieuwe website en onze digitale nieuwsbrief. Het is de bedoeling dat de training nog voor de zomer plaatsvindt.

Meer weten? 

Erwin de Waal, tel. 06-38 77 25 55, e-mail: e.dewaal@tecona.nl

Terug naar overzicht